KMO portefeuille

De kmo‐portefeuille is een laagdrempelig steuninstrument voor kmo’s die opleiding of advies willen aankopen. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is € 7.500 steun.  
Het toepassingsgebied van de kmo-portefeuille wordt beperkt tot een aantal toekomstgerichte thema’s die focussen op de versterking van de organisatie.

Een aantal van de adviezen en opleidingen van Shape your future komen in aanmerking voor steun op voorwaarde dat uw organisatie aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Concreet gaat dat over opleiding en/of advies op vlak van bedrijfsstrategie en personeelsmanagement, zoals arbeidsorganisatie en processen, strategische personeelsplanning, het uitwerken of versterken van een competentiekader voor het managementteam om resultaten neer te zetten, het verhelderen van functies en verantwoordelijkheden om de strategie effectief door te vertalen naar de werkvloer. en het opzetten of verfijnen van het evaluatie en functioneringsbeleid.

BELANGRIJK ! Onze opleidingen en workshops rond DISC of verbindend communiceren in teams komen niet in aanmerking voor steun, net zoals onze opleidingen in gesprekstechnieken voor goede evaluatie- en functioneringsgesprekken.

Onze registratienummers voor de KMO-portefeuille zijn:

DV.O249615 voor opleiding

DV.A249617  voor advies


Ontdek meer